CONTACT

11/05/2011

SuMo 60 / Víc otázek, než odpovědí


Většina domů v Česku není navržena architekty. Nevím, kolik domů v Česku architekty navrženo je, ale můj tip by byl tak asi 5-10%. Otázka 1: Pokud to někdo ví, ať mi prosím dá vědět. Nicméně všechny postavené domy podle mě s architekty asociovány jsou. Nevím jak vy, ale já prostě pokaždé předpokládám, že za každou realizací nějaký architekt stojí (i kdyby měl jiný titul než Ing. arch.). Většina novostaveb, které v Česku vznikají, příliš kvalitní nejsou. A jsou tak nepříliš dobrou reklamou pro nové stavění. Na to pak navazuje běžná lidská vlastnost, říká se jí "usuzování na vlastnosti celku na základě příliš malého vzorku", aneb jedna špatná osobní zkušenost s architektem (arogantní, nespolehlivý, drahý, nekompetentní) vede k automatické představě, že takoví jsou všichni. Fakt.

Intermezzo: Zde si dovolím jedno osobní vyznání, a činím tak poprvé v životě, veřejně. Tančící dům. Jsem rád, že tady stojí, nějakou debatu rozvířil, ale jako dům je dost hrozný. Pokud ten dům nějaké kvality má, tak mně osobně zůstaly zcela utajeny. Nikdy bych neprotestoval proti jeho výstavbě, až tak si svého vlastního názoru necením, ale pokud chceme přesvědčovat o kvalitě a významu architektury pro život, tak tenhle dům bych jako příklad doporučoval nevytahovat.

V Česku existují kvalitní architekti. Není jich moc, asi podobně jako kvality v jakémkoliv jiném lidském oboru. Už z definice. Kvalitní je to, čeho je málo. Může docházet k navyšování průměrné úrovně, ale pak se budou akorát pro kvalitu zpřísňovat kritéria. Otázka 2: "Proč se případní stavebníci (ať už soukromí, nebo veřejní) nesnaží pro sebe vyhledat vždy nejkvalitnějšího možného architekta?" Jsem doopravdy přesvědčen, že tak ve většině případů nečiní.* Odpovím si sám. Nejspíše proto, že si myslí, že na to nemají. Buď čas, nebo peníze, nebo schopnosti, nebo všechno dohromady. Anebo si myslí, že to za to nestojí, že je to jedno, že to není příliš důležité. Že jsou všichni architekti stejní.

Rozdílnost extrémů, neboli disparita je v úrovni českých architektů obrovská. Alespoň to je můj pocit. Proto mám trochu problém s Českou komorou architektů (ČKA), která sdružuje přes 3000 autorizovaných architektů. Skvělé, průměrné i mizerné. Slušné lidi i morální kreatury. Pod pojmem "autorizovaný architekt" tak můžete narazit úplně na ledasco.

Architektura a práce architekta začne být v Česku běžná, až si uvědomíme, k čemu architekt je. Zatím ho chápeme jako autora divných, extravagantních domů, které pro běžného člověka nejsou. Anebo jako autora nesrozumitelných územních plánů, které akorát všem komplikují život. Snad od nikoho jsem zatím nezaznamenal názor: "Chtěl bych, aby můj dům byl hospodárný, trvanlivý, pohodlný, aby se mi v něm dobře žilo a aby tato kvalita vydržela co nejdéle. Aby byl dobře osazený na pozemku. Správně orientovaný ke světovým stranám, a aby mě příliš neomezoval." A abych toho dosáhl, musím ke spolupráci přizvat kvalitního architekta a tedy jinými slovy, musím jeho výběru věnovat čas a energii.

A tady je zřejmě kámen úrazu. Pokud chcete něco dobrého, musíte do přípravy věnovat čas, peníze, energii. Jinými slovy, musíte něco investovat. Všichni se naopak snažíme investovat co nejméně. Investovat totiž znamená riskovat. Může se stát, že se investice nevrátí, nevyplatí se, byla nevýhodná. Abychom se tomuto riziku vyhnuli, neinvestujeme. Proto investuje jen minimum lidí. A proto se architektuře u nás nedaří a možná hned tak nebude. Veřejný sektor by investovat měl, ale myslím si, že jeho zástupci cítí, že tzv. většinový volič (tedy ten, co sám do ničeho neinvestoval - ani do vlastního vzdělání) to po nich ani nevyžaduje. Naopak, že přímo vyžaduje neinvestování (můžeme to rovněž nazvat minimalizací nákladů). To je přesně to, o co se snaží naše současná vláda. Minimalizovat výdaje (ponechávám stranou, zda to dělá, nebo pouze prohlašuje). Investování je, jak už jsem několikrát zmiňoval, riskantní. Proto by bylo dobré, abychom pro toto riskování měli co nejlepší podklady. Bylo by dobré se vždy zeptat: "Na základě jakých informací činíte toto rozhodnutí?" Doporučoval bych tuto otázku pokládat k jakémukoliv stavebnímu záměru. Už to samo by stačilo k tomu, aby význam kvalitních architektů prudce stoupl. Jsou na takovou otázku totiž připraveni kvalifikovaně odpovědět. Na rozdíl od mnohých jiných.

*Možnou korupci z této úvahy vynechávám. Osobně jsem se za celý svůj život s žádným příkladem korupce nesetkal.

Žádné komentáře:

Okomentovat