CONTACT

adam.gebrian@gmail.com
https://herohero.co/adamgebrian

12/26/2009

Budoucnost české architektury


Rádi bychom Vás požádali o to, abyste se v lehké textové, kreslené nebo kombinované formě pokusil naznačit, jak asi bude vypadat česká architektura za dalších patnáct let, čím se bude zabývat, jakou roli ve společnosti nadobude/uprázdní? Jste futurolog, utopista či prognostik / futuroložka, utopistka nebo prognostička? Pojďte si to ověřit se Stavbou!

Architekt konzultantem
Jak bude vypadat česká (nebo jakákoliv jiná) architektura za patnáct let nevím a jsem za to rád. Proč by se tím člověk v takovém případě vůbec zabýval. Jiná otázka je, jak bych si přál, aby česká architektura vypadala? A ještě lépe, jakou roli budou plnit ve společnosti její tvůrci, architekti? Na první otázku, z kvantitativního hlediska, odpovídám sérií grafů, na druhou textem. Jedním z nejjednodušších způsobů, jak dnes rozeznat dobrou architektonickou kancelář od špatné, je skrz moment, ve kterém zapojí do navrhovacího procesu své konzultanty odlišných profesí (chcete-li statika, dopravního inženýra). Ty dobré to udělají hned od začátku, ty špatné, až když už je pozdě. Jinými slovy, když je návrh hotov. Podobně je to s rolí architekta. Pokud bude do procesu výstavby zapojen až v momentu, kdy je zadání hotovo (a pozemek vybrán) a architekt jej má zhmotnit (viz soutěž na novou budovu Národní knihovny v Praze), žádné kvalitní architektury se v Česku nedočkáme. Architekt tu není od toho, aby co nejlépe navrhl rodinný dům na ploše 120ti m2 na pozemku o rozměru 800m2 v Černošcích - s jednou ložnicí, obývacím pokojem, dvěma pokoji pro děti, pracovnou, koupelnou s rohovou vanou, saunou a garáží pro dvě auta.
Architekt Vám má poradit, zda vůbec něco takového potřebujete – zda by Vaším potřebám nevyhovoval více byt. A pokud ne, jaký pozemek by pro Vás byl vhodný, jak by měl být velký, jak orientovaný a v jaké lokalitě. Až poté by následovala diskuse o obsahu Vámi požadované stavby – a celý tento dlouhý a náročný proces by byl korunován tím, co dnes považujete za práci architekta – skutečným návrhem. Tehdy by byly vytvořeny podmínky pro vznik kvalitní architektury a spokojených klientů by přibývalo tempem naznačeným v jednom z grafů. Nedá se očekávat, že tento impulz přijde od klientů samotných. Měl by vzejít od architektů, kteří musí (ano musí) zaujmout pro-aktivní roli a dokázat přesvědčit své klienty, že pro ně mohou udělat mnohem více, než je po nich požadováno. Vždyť na to mají vzdělání.
-----
V Praze, 29.10. 2008,
AG

1 komentář: