CONTACT

4/27/2010

Architektonická soutěž na výstavbu Zastupitelského uřadu ČR ve Washingtonu / Tisková zpráva


Úkol:
Napiš krátký text pro tiskovou zprávu o návrhu ZÚ ČR do Washingtonu.
Odpověď:
Soutěžní návrh Zastupitelského úřadu ČR ve Washingtonu má za úkol (kromě samozřejmého vytvoření prostředí pro práci a setkávání) reprezentovat ČR v zahraničí. Nesnaží se ukázat jací jsme, ale jací bychom být chtěli, nebo lépe řečeno být mohli. Otevření, sebevědomí, přátelští, vstřícní, respektující, ohleduplní k přírodě a životnímu prostředí vůbec, vycházející z bohatých kulturních tradic, ctící demokratické principy, připravení kdykoliv pomoci. Doufejme, že k tomu nová budova ZÚ přispěje.

Reakce:
Je to fajn, ale není tam nic o domě samotném.
Reakce na reakci:
Návrh ZÚ ČR respektuje unikátní přírodní rámec daného místa, kterého je pouze doplňkem, nikoliv hlavním aktérem. Svou formou rozděluje lokalitu na tři samostatné části. Na prostor předjezdu, jehož slavnostnost podtrhuje čelní fasáda v podobě drapérie z mléčného skla. Na prostor soukromé zahrady, navázané na byty a kanceláře, sloužící k setkáním pracovnějšího charakteru. A konečně na prostor reprezentační zahrady, která tvoří ideové jádro projektu. Tato zahrada je velkoryse nadimenzována, přirozeně propojena s hlavními společenskými prostorami ZÚ a nově zprostředkovává silný kontakt mezi novostavbou a existující rezidencí velvyslance.

Žádné komentáře:

Okomentovat