CONTACT

4/22/2012

Valná hromada ČKA 2012
'Velká skupina hlasujících vždy rozhoduje extrémně konzervativně. A je to tak správně.'


Včera jsem se zúčastnil jako pozorovatel Valné hromady ČKA (dojmy z té loňské najdete zde). Byl to opět silný zážitek. Příští rok si ho už ale nechám ujít. V průběhu loňského roku jsem odstoupil z pracovní skupiny pro PR, poté co jsme dokončili práci, o kterou jsme byli požádáni. A poté co jsme byli představenstvem vyzváni k organizaci, teď cituji: 'koordinace ročních oslav připomínajících dvacetileté výročí ČKA'. Tam jsem si uvědomil, že chci být od této organizace spíše dále, než blíže.

Než to zapomenu, vložím pár dojmů, které jsem si zorganizoval podle SWOT kategorií a přidávám H pro Highlights, C pro Curiosities a R pro Results.

S/ Strengths / Silné stránky
Vysoká účast. Hlasovalo přes tři sta architektů. Je to sice pouze necelých 10%, ale s výjimkou loňska je to výrazně vyšší účast, než v minulých letech. Velmi slušná výdrž všech zúčastněných. 12 hodin v kuse s krátkou pauzou na oběd, i na úplném konci hlasovalo přes 100 registrovaných účastníků. Dva čerství absolventi, zástupci Spolku posluchačů architektury ČVUT. Jejich vpuštění trvalo hodinu. Doufám, že o tom co viděli, budou informovat své kolegy. Málo neplatných hlasů. Oproti loňsku v řádu jednotek, nikoliv desítek. Architekti tedy v naprosté většině dokážou vyplnit hlasovací lístek. Nejlepší a pohříchu jedinou informativní prezentaci dne (ze které jasně vidíme, že zatímco náklady na vnitřní chod komory stále stoupají, náklady na služby členům naopak dosti prudce klesají) má Josef Panna, bývalý předseda dozorčí rady, který je následně zvolen do představenstva. V dlouhé diskusi o PR, organizaci komunikace a tiskovém mluvčí se VH přiklání k názoru, že ČKA musí na veřejnosti zastupovat architekt. Souhlasím. Asi by představenstvu stálo za to připomenout, že až bude svého nového předsedu jmenovat, schopnost vystupovat na veřejnosti a komoru reprezentovat by měla být jedním z nejdůležitějších kvalifikačních předpokladů, pokud ne tím nejdůležitějším.

W/ Weaknesses / Slabiny
Myslím si, že se nacházíme v době, která pro vznik kvalitní architektury, alespoň v Česku (ale nejen v něm) příliš příznivá není. Honorářový řád je cár papíru, který nebere vážně vůbec nikdo, porušování autorských práv je na denním pořádku, veřejné zakázky se stále zadávají naprosto netransparentním způsobem. Z valné hromady byste to ale neměli šanci zjistit. Hlasování: Nechápu, jak je možné v 21. století hlasovat zdvíháním rukou se žlutými lístečky, které sčítají 4 skrutátorky (pokud to není zákonná povinnost, což nepředpokládám). Nevím kolik stojí pronajmutí sálu s elektronickým způsobem hlasováním, ale za ty dvě hodiny, co se hlasy sčítaly, by to asi stálo. Řekněme 2h. x 300 lidí x 500,- to je 300 000,- Tak do toho se to asi vejde. Celková organizace a způsob diskuse veden úplně stejně jako loni. Předsedá trojice, předseda a dva místopředsedové. Opět mix oslovování. Křestními jmény, pouze příjmeními, ukazovacími zájmeny, atd. Jedinou výjimku tvoří blok diskuse. Na podnět z pléna je navržen a následně (relativně těsně) odsouhlasen moderátor - Radek Kolařík. Zaplať pánbůh. Odvádí skvělý výkon. Najednou je všechno jinak. Diskuse má spád i kulturu. Nevím, kdo sestavuje harmonogram, ale je to diletant. Předpokládat, že se 300 architektů, co se sjede do Brna, rozejde v 16.00, je doopravdy naivní. Během hodiny má program skluz přesně 45 minut a nakonec předem stanovený rámec překročí o více než 5 hodin. Je zajímavé, že v tomto časovém komfortu se projevy kandidátů zkracují z předpokládaných pěti minut na tři, které jsou navíc doopravdy vyžadovány a kontrolovány a kandidáti tak ve svých projevech zastavováni.

O/ Opportunities / Příležitosti
Zlepšit organizaci VH (především pak způsob vedení diskuse) nemůže být tak těžké. Zorganizovat ji hůře by musel být mimořádný výkon.

T/ Threats / Hrozby
Z celého jednání je videozáznam. Myslím si, že jakýkoliv právník by po jeho shlédnutí dokázal VH zneplatnit. Hlasování tzv. optickou většinou (důsledek neschopnosti, časové neefektivnosti a neochoty sčítat takto velké množství hlasů) byl silný koktejl.

H/ Highlights
Ke konci diskuse navrhuje Michal Kuzemenský do usnesení, podle mě naprosto logický a správný požadavek, aby příští (a všechny další Valné hromady) byly přístupné veřejnosti, každému, kdo o to projeví zájem. Připomínám, nemluvíme o valné hromadě soukromé firmy. Reaguje Josefa Smola osobním příběhem a vyjádřením své ženy, které se dá shrnout takto: 'pokud na vaši valnou hromadu vezmete nějakého klienta, už od něj nikdy nedostanete žádnou zakázku.' Michal reaguje slovy: 'právě z toho důvodu to chci udělat.' O zařazení bodu na program musí rozhodnout 3/5 většina. Pro je 67. Proti a zdržuje se 59. Výsledek tohoto hlasování je pro mě šok.  Zvláště po diskusi na téma, že intranet je zbytečný, protože ČKA a architekti navzájem nemají co skrývat. Jsem přesvědčen (respektive doufám), že při účasti veřejnosti by se předsedající, prezentující i diskutující chovali jinak.

C/ Curiosities
V programu najdeme hodinu (10.00), do kdy je nutné se na VH registrovat (podobně jako soutěže mají svůj přesný termín odevzdání). Ta evidentně není dodržena a tak počet registrovaných v průběhu dopoledne neustále stoupá. Jednu chvíli je oznámen počet účastníků: 302. V následujícím hlasování je 159 pro a 154 proti, nebo se zdrželo. Na dotaz z publika jak je to možné, reaguje jeden z místopředsedů slovy, že někteří z účastníků jsou zřejmě v předsálí a hlasování se nezúčastnili. Pozoruhodný případ představuje kandidatura Darka Laciny z Brna za region Čechy, kterou sám označuje za účelovou a následně vysvětluje. Nechci, aby o mně rozhodovali Pražáci. Z volby se tak vyřazuje sám.

R/ Results
Do představenstva byli na další tři roky zvoleni Pavel Hnilička, Ladislav Kuba, Josef Panna a Jan Sapák. VH schvaluje omezení mandátu ve vrcholných orgánech komory na maximálně dvě volební období v řade. Konečně. Po dvaceti letech. Pavel Joba navrhuje snížit počty členů orgánů reprezentujících komoru. Představenstva z 12 na 6. U ostatních z 9 na 5. Jan Sapák říká, že je to protizákonné, právnička komory říká, že nikoliv. Zajímalo by mě, jak to tedy je. Pro hlasování se vyslovuje 67, proti 52. Jen těsně není naplněna 3/5 většina a tak se o návrhu nehlasuje. Neprošla ani snaha o vytvoření rezervy, 10% úspory z ročního rozpočtu. Snížení počtu členů komorových orgánů by takovou úsporu vytvořilo. Takže zamítnutí obojího je konzistentní. Všemi oblíbené téma soutěží se odkládá až úplně na závěr a nakonec se zdá (z důvodu únavy a časového skluzu), že se nebude diskutovat vůbec. Nakonec k tomu přeci jen dojde, opět na popud Michala Kuzemenského a jeho stručného odůvodnění: 'já tedy unaven nejsem.' O činnosti pracovní skupiny pro soutěže tak informuje Petr Všetečka. Hlasuje se o netrestání architektů za účast v neregulérních soutěžích. Tento návrh velkou většinou není přijat. Spousta zajímavých námětů naprosto propadá. Diskusi o rozdílu mezi zakázkou a dílem evidentně nepovažuje VH za zajímavou, na autorskoprávní problematiku vlastně nedošlo vůbec. Je schváleno 250 000,- na přípravu nového webu.

Pár osobních poznámek
Měl jsem radost z vystupování Josefa Patrného, který si veřejně jako jediný uvědomoval souvislost mezi činnostmi komory a rozpočtem a nadhodil možnost navýšení členských příspěvků. Spousta výborných architektů se VH neúčastní, o to více vyniklo příkladné vystupování Ladislava Lábuse. Vždy jasně, stručně, věcně správně, s jasnou snahou věci nekomplikovat, ale zjednodušovat. Absolutně nechápu dělení na tzv. starší a mladší generaci, která se v průběhu VH takřka neustále opakovala. Je sice sympatické, že za mladé jsou označováni čtyřicátníci, ale jinak je to úplně mimo.

Konečně jsem se dozvěděl, kolik je momentálně autorizovaných architektů. 3420.

10 komentářů:

 1. čtvrtek večer, rok 2015:

  Jil Sander i vietnamští obchodníci pochopili, že nepotřebují honorářový řád...
  Kvalita se prodává sama.
  Kdekdo už ví, že mít architekta je cool,
  dokonce i největší zpozdilci ve státní správě.
  Architekti už dávno nejsou inteligentně vyhlížející zamračení vágusové.
  Babičky se potutelně usmívají, když se teď některý objeví na obrazovce nebo v novinách,
  zvlášť jejich předseda, ten největší:
  dvoumetrovej, štíhlej, usměvavej s brejličkama, sexy...
  "Hmmmm, tak teda architekt říkáš!"

  OdpovědětVymazat
 2. Příští předseda bude (podle mě) Josef Panna.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Snad si do tý doby rozchodí webovky:-)

   Vymazat
 3. S Vašimi postřehy souhlasím. Na VH jsem se letos vypravil poprvé (autorizaci jsem dělal v půlce loňského roku) a byl to zajímavý zážitek.

  Krom věcí, které jste uvedl, bych rád zmínil z pozice nováčka, že celý proces voleb kandidátů- tříminutový limit, soupiska jmen dělaná ad hoc (a to až na vyžádání), chaos v tom, za kterou oblast vlastně kdo kandiduje atd. na mě příliš profesionálním dojmem nezapůsobila. Myslím, že by věci dost prospělo, kdyby se kandidátka oficiálně uzavřela už třeba týden před VH a všichni kandidáti by mohli podat voličům svůj program, aby nad ním mohl člověk popřemýšlet. Udělat si úsudek ve třech minutách je obtížné a zkreslující, navíc projevy byly často poměrně obecné. A to, že někteří kandidáti ani nevystoupili mi přišlo úplně špatně. To si mám jako volič vybrat podle jména? Chápu, že se na některé funkce hlásí málo lidí, ale přece nebudu někoho volit jen proto, aby byla funkce obsazená.

  To, že bylo odhlasováno, že VH zůstane neveřejná mě také překvapilo. Proč by kdokoliv, kdo by měl zájem se zúčastnit, neměl být vpuštěn upřímně nechápu. Zvlášť, když se intenzivně mluví o komunikaci s veřejností atd. Nerozumím.

  Mé pocity z VH jsou smíšené, hlavně mi připadá, že jako aparát, který o věcech rozhoduje se šine kupředu neuvěřitelně pomalu. Velmi dobré a zajímavé nápady jsou smeteny ze stolu, kvůli nešťastné formulaci a než se dostaneme znovu k hlasování uběhne rok. Třeba to navýšení poplatků, o němž jste psal, mi připadá jako dobrý nápad, ale schválit bianco šek na nekonkrétní účel, navíc v době, kdy v sálu zůstávalo posledních sto lidí mi přišlo neuvážené.

  Také by mě zajímalo, jakým způsobem bude tvořen nový web a intranet. Odhlasovali jsme sice na ně v rozpočtu nemalou částku, ale o konkrétní podobě jsme se nic nedověděli. Možná už je nějaký návrh vypracován a já ho jen na webu ČKA nenašel. Ale pokud není, znamená to, že se o jeho podobě bude hlasovat na příští VH? Nebo se prostě „nějak“ vytvoří v rámci stanoveného rozpočtu a případné změny se budou zapracovávat až z podnětů uživatelů?

  Má představa intranetu jako prostoru pro diskusi-přístupnou všem, kdo by zažádal o účet a rovněž jako volebního prostředku asi spadá do žánru sci-fi.

  Jsem si vědom toho, že o chodu komory nejsem dostatečně informován a tak jsem si dal závazek, že budu letos dění sledovat pečlivěji, abych byl schopen relevantního úsudku a mohl své názory formovat konkrétněji.
  A příště půjdu zase.

  Díky za Váš článek a Vaši práci celkově

  Jan Březina

  OdpovědětVymazat
 4. Zdravím,

  optiku nazírání na VH máme podobnou (nakonec jsem seděl v podstatě vedle Vás) jen bych chtěl doplnit tři postřehy:

  - "mladá" generace (tedy vlastně moje) má ještě co dohánět, hlavně co se týká schopnosti formulovat své představy a adekvátně na veřejnosti vystupovat. Naprosto chápu Váš závěr o Lábusovi - v jeho projevech je vidět rozdíl několika tříd. Skupina kolem desatera požadovala zlepšení PR ale přesně v tomto oboru mě dost zklamala.
  Kdyby měl budoucí předseda ČKA stejný drive jako Radek Kolařík v diskusi, úvahy o PR manažerovi jsou bezpředmětné.

  - jsme rád že VH nedopustila erozi soutěžního řádu, je sice fakt že se neustále mluví o pochybném trestání architektů za účast v neregulérních soutěžích, ale z hlediska počtu je to marginálie (desítky případů). Celkem jasná většina, která rozhodla o ponechání status quo, je pro mne signálem, že alespoň v tomto držíme basu

  - ad kuriozita - myslím že to tak úplně kuriozní nebylo - byl to od Laciny určitý apel - bohužel to, že narážel na kandidáta za Desatero (hovořící o nápravě poměrů v komoře) mi přijde nešťastné

  Matyáš Sedlák/m4

  OdpovědětVymazat
 5. Další bianco vypsání šeku je odsouhlasení vzniku ops (zakládající subjekty:komora + obec) zabývajíci se "novou grand prix". Před mýma očima nebyli schopni se dohodnout ani jak se bude soutěž jmenovat, jak se budou vybírat práce (v zásadě se udýchaně shodli pouze na tom, že potřebujou peníze a tu ops) ... většina pléna jim to odsouhlasila, aniž by zřejmě věděla co to ops je a jaké jsou pozdější mechanismy její kontroly (resp. že nejsou). To přišlo neuvěřitelné mně. (zejména když jeden z klopotně oportunistických "zakladatelů" řečené ops dříve koučoval skupinu ČKA pro olympiádu, aniž by Čechy na nějakou takovou vůbec kandidovaly ...)

  OdpovědětVymazat
 6. Plus doplňuji jeden drobný , pro mně zásadní postřeh. Pokud se nějaká organizace zabývá především rozvíjení represí (za chování nevhodné), na místo motivace (k chování vhodnému) a zároveň se nezabývá rozvíjením podmínek pro chování vhodné, je terminálně nemocná a není určena pro mně.

  OdpovědětVymazat
 7. K prvnímu. To jsem neviděl, dal jsem si na tu chvíli půl hodinovou pauzu. K druhému: absolutní souhlas.

  OdpovědětVymazat