CONTACT

10/14/2010

Dva roky prázdnin (1.díl)


"Když jsem na podzim roku 2006 získal Fulbrightovo stipendium, musel jsem se zavázat, že následující dva roky po dokončení studia v USA strávím v Česku. 14. října 2010, tedy dnes, mi tyto dva roky vypršely. Při podpisu smlouvy jsem měl dost smíšené pocity a těchto dvou let jsem se hodně obával. Zcela zbytečně. Byly to nejlepší dva roky mého života. Dva roky prázdnin. Přikládám chronologický seznam, rozdělený do dvou textů po 12ti měsících, který detailně dokumentuje moji profesní činnost v tomto období. Toto je první z nich."

Říjen 2008
14. jsem vystoupil z letadla na Ruzyni a věděl pouze dvě věci. Následující dva roky se nenechám zaměstnat v architektonické kanceláři a ani se nebudu živit navrhováním domů. Vždy se snažím obrátit nevýhody ve výhody, tak jsem se rozhodl pustit do věcí, které mi umožňuje nejlépe Česko. Nastěhoval jsem se na Puškinovo náměstí v Dejvicích a netušil, že tam zůstanu celé dva roky. Jedu se podívat na vítání prvního ročníku do Liberce, kde se s prof. Jiřím Suchomelem domlouvám, že udělám externí přednáškový cyklus o mých zkušenostech z USA. Během pár dní ho mám připraven. Hned další den ráno se účastním jeho kritik ve školním ateliéru. Píšu text do Stavby o budoucnosti české architektury, ilustrovaný 12ti grafy. 22. večer se náhodou setkávám v baru jménem Krásný ztráty s Davidem Kopeckým. Účastním se setkání redakční rady Era21, kde např. poprvé zmiňujeme potřebu změny grafiky celého časopisu. Naplní se až po dvou letech.

Listopad 2008
3. se účastním kritik v ateliéru Zdeňka Fránka. Moje první veřejná přednáška po návratu z USA proběhla 4. listopadu v Liberci - s názvem "Cliché breaking", stane se z toho ústřední téma všech dalších činností. Na dotaz studentů a Zdeňka Fránka poprvé přemýšlím o vedení ateliéru. 5. si poslechnu přednášku Svatopluka Sládečka ve Zlíně. 6. své Bourání klišé opakuji na fakultě architektury v Brně. 10. navštěvuji přednášku Rostislava Šváchy o Le Corbusierovi. 11. pokračuji v Liberci druhým dílem s názvem "SCI-Arc vs. FUA TUL". 13. jdu na Mangadovu přednášku pořádanou o.s. Kruh, kde poprvé potkávám Marka Chalupu. Další den jedu s Cyrilem Říhou, Janem Kadlasem a Markétou na 11. Benátské bienále architektury, 18. vystupuji podruhé na Pecha Kucha Nights (v Praze) s prezentací "What is the Right Color for Green?", následně poskytuji první rozhovor v životě pro televizi Z1. 19. na pozvání Hynka Látala přednáším v Českých Budějovicích. Snad jediná přednáška ("Beyond the Ordinary"), která se mi vůbec, ale vůbec nepovedla. 20. prezentuji Cliché Breaking na VŠUP v Praze. V publiku usedá současná česká archit. špička a já poprvé lehce pociťuji, co je to tréma. 21. poskytuji rozhovor Janu Vitvarovi pro Respekt a domlouváme se, že časem uděláme pokračování. Setkávám se s Bořkem Šípkem. 24. navštěvuji v DOXu přednášku Ivana Kroupy. 25. v Liberci přednáším o našem bombajském projektu "High Density, Low Rise". 26. navštěvuji diskusi na ČVUT o budoucnosti urbanismu. Jan Jehlík říká, že se v rámci urbanismu na ČVUT zabývají vzdálenou minulostí, kdežto na nejlepších školách probírají přítomnost. Oponuji mu, na nejlepších školách se zabývají budoucností. Tak se poznáváme a domlouváme si schůzku na další týden. 27. se setkávám s Reginou Loukotovou kvůli připravované soukromé škole architektury Archip.

Prosinec 2008
Jana Kostelecká zakládá redakční radu, která jí bude pomáhat s přípravou Pecha Kucha Nights. Pozvala si do ní Cyrila Říhu, Jana Vitvara, Alana Zárubu a mě. Jiřímu Suchomelovi slibuji napsat kapitolu o členech SIALu (po roce 1989) do stejnojmenné knihy. 2. přednáším v Liberci počtvrté,
tentokrát "O cestování". 4. se poprvé setkávám s Jakubem Vilišem z Rádia Wave, který mi na základě doporučení od Davida Kazického nabízí, zda pro ně nechci vytvářet pořad o architektuře. 9. přednáším v Liberci "O učení" - přednáška vychází z mého staršího, stejnojmeného textu. Scházím se s Rostislavem Šváchou kvůli publikaci SIAL. 11. vystupuji potřetí na Pecha Kucha Night, tentokrát v Bratislavě, s příspěvkem "Too Much of a Public Space is Never Enough" a účastním se kritik v ateliérech Imra Vaška a Benjamína Brádňanského. 15. přednáším na UTB v Uherském Hradišti pro ne-architektonické publikum. 16. končím svůj cyklus v Liberci přednáškou na téma prezentací a studentům slibuji, že se přihlásím do konkurzu na vedoucího ateliéru. 17. jdu poprvé na kritiky do ateliéru Jana Jehlíka (v následujících měsících mě to čeká ještě několikrát). 18. druhé setkání rady Pecha Kucha. 19. natáčíme s Cyrilem Říhou pilotní díl Bourání (ke kterému připravuji slogany, název i náplň) a pořad dostává zelenou. 22. se setkává 6 zakládajících členů Archit.cz a diskutuje o možném pokračování projektu. Setkání vyústí v žádost o grant NČA, který by financoval nové naprogramování. Žádosti je ze strany NČA později nevyhověno, a tak se celý projekt odkládá ad acta. Silvestr u Krištofa Hanzlíka.

Leden 2009
2. ledna začínáme s Davidem Kopeckým připravovat jeho portfolio. 6. navštěvuji přednášku Prokopa Tomáška na ČVUT, druhý den se účastním cvičení se studenty Jana Jehlíka. Zastavuji se v A69, kde mi ukazují, na čem právě pracují. Píšu posudek na žádost pro Fulbrightovu komisi. Pro grantovou žádost k NČA na pokračování Architu získáváme doporučující dopisy od: Antonína Nováka, Svatopluka Sládečka, Jana Šépky, Petra Hájka, Jaroslava Wertiga, Jana Schindlera, Jana Pavézky, Bjarkeho Ingelse, Imra Vaška, Zdeňka Fránka, Davida Kopeckého, Heleny Víškové. Jak už jsem poznamenal, není nám to nic platné. 13. se účastním kritik v ateliéru Zdeňka Fránka a Radka Suchánka, o den později u Jana Hendrycha a Jiřího Janďourka, 19. v Bratsilavě v ateliéru Imra Vaška, druhý den u Benjamína Brádňanského a Víta Halady. 21. se scházím v Brně s Osamu Okamurou kvůli připravovanému číslu Era21 o kontrole veřejného prostoru. 25. píšu nekrolog za Jana Kaplického pro Era21 (za honorář si kupuji triko OKJK), nevím kolikátý jsem přišel na řadu, ale první jsem zdaleka nebyl, spousta lidí odmítla. Na kafe s Petrem Knoblochem. 27. veřejné rozloučení s Janem Kaplickým s krásným úvodem Deyana Sudjice. Setkání s Jaroslavem Andělem. Kritiky v ateliéru Jana Jehlíka. Jdu se poslechnout diskusi ve Fragnerově galerii na téma umění a architektura – za účasti Josefa Pleskota, Víta Havránka, Marka a Štěpána Chalupových, Martina Svobody, Jiřího Ševčíka, aj. Setkání s Davidem Kopeckým a další práce na jeho portfoliu. Poprvé v televizi. Diskuse nad Janem Kaplickým v rámci pořadu Vedlejší efekty.

Únor 2009
3. se setkávám s Lucií Královou kvůli natáčení 15ti minutového dokumentu ČT v rámci seriálu Generace 0 – „Budoucí elita národa“ (v dalších dílech např. vystupují Martina Sáblíková, Tomáš Sedláček, nebo Maxim Velčovský. 4. natáčíme naživo první díl Bourání, s Jaroslavem Wertigem – dodnes jeden z mých nejoblíbenějších. 5. se jdu podívat na demonstraci na podporu výstavby NK od Jana Kaplického. Neuvěřitelné. Demonstrace na podporu výstavby současné architektury. To musí být poprvé v historii Česka. 9. února, přesně tři roky po obhajobě diplomu v Liberci vystupuji před takřka totožnou komisí v rámci výběrového řízení na vedoucího ateliéru. V řízení jsem uspěl, od března začínám v Liberci učit. 11. se účastním přijímacích pohovorů do Liberce, tentokrát z druhé strany. Večer natáčím druhý díl Bourání – s Davidem Kopeckým. 12. a 13. se připravuji na přednášku v DOXu. 16. začínám v Brně na fakultě architektury vést pětidenní workshop s názvem „Second City“ – na pozvání Karla Havliše. Zároveň během něj natáčíme dokument Generace 0. 17. i s natáčecím štábem navštěvuji Wannieck Gallery, rekonstruovanou DRNH. 18. vytváříme rozhovor s A69 pro ERA21 točíme 3. díl Bourání s HŠH a den končím v publiku na Pecha Kucha Nights. 23. přednáším v DOXu na téma „Transformace průmyslových staveb na galerie“. Scházím se s Janem Šépkou, kvůli připravovanému projektu architektonického centra. 25. se setkávám s Jakubem Filipem Novákem, večer natáčím 4. díl Bourání – s Janem Schindlerem. 28. píšu svůj nejdelší text do Ery, o přílišném množství veřejného prostoru.

Březen 2009
2. začínám vést svůj ateliér v Liberci. První téma zní „problém, nebo příležitost města Liberce“. Přihlašuje se ke mně 12 studentů, což byl předem stanovený limit. 4. natáčím pátý díl Bourání – s Markem Chalupou. Další den si jdu poslechnout přednášku Raumlabor na VŠUP. 6. další setkání redakční rady PKN. 7. do Jilemnice na stavbu. 10. se v Liberci účastním přednášky Josefa Pleskota. 11. šestý díl Bourání s C2XO (dnes Mixage). 12. jdu na přednášku Michiela Riedijka, 16. na Johna Bosche. 18. – 7.díl Bourání s Janem Jehlíkem, poté spolu jdeme na vyhlášení Olověného Dušana do Veletržního paláce. 20. – 21. je v Praze na návštěvě Paul Nakazawa, skvělé rozhovory, jdeme spolu do Mullerovy vily od Adolfa Loose, s Markétou pak večer na vyhlášení Czech Grand Design do Stavovského divadla. 23. se představuji všem studentům v Liberci přednáškou „Co už jsem se naučil“. 24. jdu v Liberci na přednášku Svatopluka Sládečka. 25. – 8. díl Bourání s Jakubem Filipem Novákem a Davidem Maštálkou. 31. první kritiky mého ateliéru, za účasti Cyrila Říhy, Jana Šépky a Petra Hájka.

Duben 2009
Duben začíná devátým dílem Bourání, s Igorem Kovacevicem. 2. – rok na Facebooku, uff. 4. se jdu poprvé podívat na Babu. 8. – 10. díl Bourání s Osamu Okamurou. 9. přednáším ve Zlíně na téma „Veřejný prostor“. 11. se v úplně prázdném Indigu (vida, co dokáže špatná obsluha) setkávám s Helenou Jiskrovou. 15. – 11. díl Bourání s Reginou Loukotovou. 16. – pohřeb Davida Kopeckého. Nejsmutnější událost posledních let. Večer PKN, možná pod dojmem předchozího, vůbec se mi nelíbí. 18. první konzultační návštěva v ateliéru Marka Chalupy nad návrhem FHS do Tróji. 20. první předtáčení Bourání, 12. díl s Marcelou Steinbachovou. 21. druhé kritiky v ateliéru, za účasti bývalých spolužáků: Mileny Kubiszové, Ondřeje Volného, Ondřeje Teplého, Petry Hlaváčkové, Martina Hilperta, Roberta Damce a Petra Jandy. 22. – 25. poprvé ve Slovinsku a v Lublani. Nádhera. Neprohlížím žádné současné stavby, soustředím se pouze na Plečnika. Úplně to stačí. 27. přednáším v Liberci o Plečnikovi a poté navštěvuji přednášku Ladislava Lábuse. 29. – 13. díl Bourání se Zdeňkem Fránkem. 30. jdu poprvé hrát fotbal s Davidem Krausem, Romanem Brychtou, Pavlem Jobou, Janem Hájkem, Michalem Fišerem, Petrem Burianem, Petrem Leškem, Petrem Uhlíkem, … .

Květen 2009
4. – první setkání s Čestmírem Kopeckým a diskuse nad projektem Ostrava, Evropské hlavní město kultury 2015. 5. – kritiky v Liberci za účasti prezidenta Václava Havla a Miroslava Masáka. 6. – 14. díl Bourání s Maximem Velčovským. 8. – kolaudace bytu Petra Hájka, společná přednáška o Brazílii a Japonsku. Návštěva v rezidenci amerického velvyslance v Praze. Nádherná zahrada. 12. v Liberci navštěvuji přednášku Ondřeje Císlera. 13. – 15. díl Bourání s Davidem Krausem, pracovní oběd s Janem Šépkou. 15. předtáčím díl s Ester Havlovou. 17. na koncertě Martiny Jankové v Rudolfinu. 19. – 23. konference ve Zlíně. Provádím exkurzi architektů a účastním se diskusního panelu např. se Svatoplukem Sládečkem a Lukášem Kohlem. 23. zpět do Prahy, cestou zastávka v hotelu Avion v Brně. 25. – krátký úkol, jehož výsledkem je triko s bývalým obchodním domem Ještěd v podobě rakve. 26. přednáška Marka Chalupy v Liberci. 27. – 17. díl s Ondřejem Císlerem.

Červen 2009
Píšu 2 oponentní posudky diplomantům do Brna. 2. – týden před koncem semestru děláme tzv. před-odevzdávku mého libereckého ateliéru na půdě ČVUT. Za účasti Jana Jehlíka, Ireny Fialové, Jakuba Filipa Nováka, Jana Šépky, Petra Hájka, Jana Magasanika, Mileny Kubsizové, Ondřeje Volného a dalších. 3. – 18. díl s Janem Magasanikem. 5. připravuji první prezentaci pro Ostravu. 9. – finální odevzdání mého ateliéru v Liberci, večer setkání s Čestmírem Kopeckým a Ditou Eibanovou. 10. – 19. díl s Michalem Kuzemenským. 12. Fulbright orientace, rady současným stipendistům. Večer módní přehlídka Zuzany Veselé. 15. – ráno rozhovor s Jiřím Zhořem pro Eru, večer na kritikách ve školním ateliéru Jana Šépky a Petra Hájka. 16. – na kritikách u Jana Hendrycha a Jiřího Jaňdourka. Píšu oponenturu pro Davida Marka na VŠUP. 17. si jdu poslechnout habilitaci Jana Jehlíka a večer nahráváme 20. díl s Josefem Pleskotem. 18. a 19. na odevzdávkách v ateliéru Jana Jehlíka (s Borisem Redčenkovem, Petrem Hlaváčkem, Irenou Fialovou). 22. veřejné prezentace vyzvané soutěže na rekonstrukci FHS – Ladislav Kuba, Petr Hájek, Roman Brychta, Alena Šrámková, Marek Chalupa. 24. na obhajobách diplomantů na VŠUP, předseda komise Ján Stempel, setkání s Markem Chalupou, 21. díl Bourání s Romanem Brychtou a PKN. 25. setkání s Čestmírem Kopeckým. 26. setkání s Rostislavem Šváchou, kvůli SIALu a s Jakubem Chuchlíkem, kvůli jeho diplomu. 29. – první prezentace v Ostravě pro radu města – prodej Černé louky zamítnut. 30. cesta do Bratislavy.

Červenec 2009
Přednáším v Bratislavě na FASTU, večer 22. díl Bourání se dvojicí Opočenský & Valouch. 2. – 7. výlet do Kodaně a Malmo, jehož součástí je rozhovor s Bjarkem Ingelsem pro Eru. Tentýž den večer předtáčím 23. díl Bourání s Jiřím Zhořem. 8. vystupuji na speciálním díle Pecha Kucha Night v Karlových Varech. 14. výlet s Janem Šépkou, Zdeňkem Fránkem a Jiřím Zhořem do Berouna a na rozestavěný dům v Černíně (vila Hermína). 15. – 24. díl Bourání s FAM, večer koncert BB Kinga. 18. absolvuji svůj první desetiboj v životě: 1884 bodů. 25. díl s Markétou Cajthamlovou. Ronovského výstava na Hradě, konzultace a ateliéru A1 architects kvůli jejich výstavě Malý dům. 25. na stavbě v Jilemnici. 26. díl Bourání s Mahulenou Svobodovou. Příprava Google Earth map pro Janu Kosteleckou (Japonsko) a Ester Havlovou (Švýcarsko). Na návštěvě v čajovém domě u Lenky Křemenové a Davida Maštálky.

Srpen 2009
27. díl Bourání s Petrem Jandou. 9. dokončuji text pro přihlášku Ostravy na titul EHMK 2015. 11. předtáčím 29. díl se Svatoplukem Sládečkem. 12. nahrávám 28. díl Bourání s Danem Mertou. 18. se scházím s Igorem Kovacevicem, kvůli přípravě společného příspěvku do katalogu o zlínské konferenci, setkávám se s Bárou Kopeckou a začínáme uvažovat nad přípravou výstavy Davida Kopeckého. 23. po několika dnech dokončuji dosud svůj nejdelší text do katalogu SIAL, s názvem „Tak to bylo“. 24. píšu recenzi na ročenku Svatopluka Sládečka. 25. se potkávám v Ostravě s primátorem Petrem Kajnarem a na cestě zpět píšu vzpomínku na Davida Kopeckého do časopisu Stavba. 26. – 30. díl Bourání s Davidem Chmelařem. 27.8. – 16.9. na deseti řeckých ostrovech.

Září 2009
16. PKN v Praze. 21. přednáška Juergena Mayera a následné povídaní v hospodě. 23. konzultace v ateliéru Marka Chalupy nad návrhem ambasády do Washingtonu. 31.díl s Pavlem Hniličkou. 24. průvodní zpráva jako příběh pro Marka Chalupu. 28. začíná semestr v Liberci, zadávám dvě témata, Ostravu a výstavu Davida Kopeckého. 29. předtáčím 33. díl s Matúšem Vallem. 30. nahrávám naživo 32. díl s Imrem Vaško.

3 komentáře:

  1. Jiný člověk by byl sám ze sebe unaven, ne tak Adam. Jedním slovem FENOMENÁLNÍ!

    OdpovědětVymazat
  2. Respekt. Prozradíš nám své tajemství organizace času?

    OdpovědětVymazat
  3. Klidně. Tady je: "Všechno dělám extrémně pomalu a pracuji pouze pár hodin denně."

    OdpovědětVymazat