CONTACT

adam.gebrian@gmail.com
https://herohero.co/adamgebrian

5/04/2010

Městské zásahy Praha 2010 / Tisková zpráva


Architektura veřejného prostoru.
80 řešení pro 80 míst města.

Pořadatel: Městské zásahy (občanské sdružení)
Autoři projektu: Matúš Vallo a Oliver Sadovský (Vallo Sadovsky Architects)
Kurátor: Adam Gebrian (www.ag-ent.cz)
Konzultant: Prof. Miroslav Masák
Koordinace a produkce: Jana Kostelecká
Místo konání a spolupořadatel: Centrum současného umění DOX (www.doxprague.org)
Termín trvání výstavy: 13. 5. 2010 – 2. 8. 2010
Termíny živých prezentací: 19. 5., 26. 5., 2. 6., 9. 6., 23. 6., 30. 6. vždy od 19.00 hodin
www.mestskezasahy.cz
Komentovaná prohlídka pro novináře: 19. 5. od 18.00 hodin

Sdílený městský prostor je veřejným majetkem. Městské zásahy představují architektonické projekty, které si nikdo neobjednal. Všechny vznikly z vnitřní či profesní potřeby jejich autorů. Potřeby poukázat na to, co v městském prostoru nefunguje, i když existuje řešení, jak by fungovat mohlo; potřeby odhalit potenciál míst, přes která denně chodíme a která často ani nevnímáme.

Myšlenka projektu „městských zásahů“ vznikla v Bratislavě v roce 2007. Matúš Vallo a Oliver Sadovský (Vallo Sadovsky Architects) uvedli v život svůj nápad občansko-profesní iniciativy: rozhodli se nečekat na zadání z vnější a oslovili několik svých kolegů a architektonických ateliérů, aby si nejdříve vybrali a pak navrhli - bez nároku na honorář - řešení architektonicky problematického veřejného místa v širším centru hlavního města Bratislavy.

Projekt se setkal s nebývalým ohlasem, a to nejen ze strany samotných autorů (v převážné většině architektů), kteří nadšeně zareagovali na výzvu, která jim umožnila nejen vyřešit si někdy dlouho v hlavě uvažované problémy veřejného prostředí, ale umožnila jim vylepšit pověst profese architekta coby sobeckého, autoritativního stavěče svého vlastního monumentálního pomníku.

Výstava projektů se pak stala nejnavštěvovanější výstavou Slovenské národní galerie a byla silně reflektována ve slovenských celoplošných médiích. Ohlasy, které vyvolala, vedli k expanzi.

Kurátor Městských zásahů Praha 2010 – Adam Gebrian – mluví o vzniku myšlenky přenést projekt do dalšího města: „Již více než rok moderuji pořad Bourání na Radio Wave. Bourání je věnováno hodinovým rozhovorům s architekty a s lidmi, kteří s architekturou nějakým způsobem souvisejí. Hostem 33. dílu byl mladý slovenský architekt Matúš Vallo, spoluzakladatel bratislavské kanceláře Vallo Sadovsky Architects. Během rozhovoru mi popsal jejich realizovaný projekt s názvem Městské zásahy (Bratislava). Ve snaze napravit notně pošramocenou pověst architektů v očích široké veřejnosti, vymysleli projekt s tímto názvem. Proč čekat na iniciativu města nebo soukromého investora? Architekti se přeci mohou pomoci vylepšit veřejný prostor sami. Tím, že pojmenují jeho problémy a předloží svá řešení těchto problémů. Navíc naprosto nezištně, zdarma. Oslovili přes třicet architektů, především svých kamarádů, vrstevníků, ale i legend slovenské architektonické scény. Výsledkem bylo 40 návrhů, výstava ve SNG, katalog, ale především zvýšený zájem o veřejný prostor, o kvalitu života ve městě a jeho možnou budoucnost. Po vzájemné dohodě jsme se pokusili přenést stejnou aktivitu do Prahy, na jaře roku 2010.“

20. února 2010 bylo osloveno přes šedesát architektů, umělců a studentů architektury s výzvou k zúčastnění se Městských zásahů Praha 2010. Tedy k nalezení problematických míst Prahy a k vytvoření návrhů, které mají tato místa vylepšit. Vizualizace návrhu měla sledovat poměrně jednoduchý princip znázornění „před tím“ x „potom“.

Adam Gebrian k výběru oslovených ateliérů říká: „Jakým způsobem jsme postupovali při oslovení jednotlivých autorů, kanceláří? Stejně jako kdokoliv jiný, kdo by se ocitnul v podobné situaci. Obrátili jsme se na naše přátele, o nichž jsme byli přesvědčeni, že vezmou výzvu vážně a předloží kvalitní návrhy. Zároveň jsme se obrátili na zkušenější autory, kteří se veřejným prostorem dlouhodobě zabývají. K naší nesmírné radosti reagovali opět převážně pozitivně. A v neposlední řadě jsme ponechali výzvu otevřenou a nabídli komukoliv možnost zaslat svůj návrh a stát se tak součástí iniciativy Městské zásahy. Tuto možnost využilo 20 týmů. Každý, kdo poslal svůj návrh v požadovaném termínu je zastoupen na výstavě. Role kurátora tak byla mimořádně snadná. Nemusel vybírat.“

Matúš Vallo (jeden z dvojice autorů konceptu městských zásahů) hodnotí ohlasy výzvy: „Reakce překonala naše očekávání. Během dvou měsíců nám bylo doručeno 90 projektů, z nichž naprostá většina vznikla speciálně kvůli Městským zásahům. Jen několik projektů bylo vytvořeno dříve, ale vzhledem k tomu, že se dotýkají stejné problematiky, nebyly široce publikovány a nejsou tak veřejnosti známy, rozhodli jsme se je na výstavu umístit.“

Témata jednotlivých zásahů nebyla nijak omezena. Vybírali si je sami navrhovatelé. Z osmdesáti návrhů se plných deset věnuje úpravám řeky, což není málo. Dalších deset upravuje dopravní stavby. Jsou to dvě nejvíce zastoupené tendence. Zřejmě to není náhoda a Vltava i způsob pohybu po Praze by si zasloužili větší pozornosti.

Oliver Sadovský (druhá autorská polovina) k podstatě projektu dodává: “Doufáme, že celá akce neskončí pouze výstavou, katalogem a živými prezentacemi. Záměrem je probudit a zvýšit zájem o problémy veřejného prostoru a nabídnout některá možná řešení. Neskrývanou, nijak nemaskovanou touhou je snaha některé „zásahy“ realizovat. Vyzýváme kohokoliv, kdo by mohl přispět k realizaci některých návrhů, ať neváhá a autory kontaktuje. Rovněž si myslíme, že princip Městských zásahů je aplikovatelný i pro jiná města, nejen v Česku a na Slovensku.“

Kurátorsky velmi cenný je rovněž další aspekt projektu (citujeme opět Adama Gebriana): „Kvůli Městským zásahům vzniklo několik nových spoluprací mezi jednotlivými architekty a umělci, ke kterým by možná jinak nikdy nedošlo. A to není málo!“

Výstava a především sled veřejných prezentací jednotlivých návrhů, které budou spojené s diskusí odborné obce s úřady, developery a širokou veřejností, se bude konat od 13. 5. 2010 do 2. 8. 2010 v pražském Centru moderního umění DOX, které je spolupořadatelem projektu.

Živé prezentace budou probíhat vždy ve středu od 19.00. Na každém večeru osobně představí své projekty a jejich genezi vždy deset autorských týmů. Termíny: 19. 5., 26. 5., 2. 6., 9. 6., 23. 6., 30. 6. vždy od 19.00 hodin.

Součástí výstavy je také projekt Databáze dalších pražských míst, kterým autoři konceptu chtějí oslovit návštěvníky výstavy, aby se rozhlédli kolem sebe a zjistili, zda neznají více problematických míst, než mohli shlédnout na výstavě. V případě, že je nafotí a pošlou se stručnou charakteristikou dané lokality na adresu info@mestskezasahy.cz s předmětem „Databáze městských zásahů“, zařídí pořadatelé jejich vyvolání a vystavení na speciálním místě v expozici. Zároveň tato místa budou zařazena do databáze, která může v budoucnosti posloužit pro adresná zadání.

Seznam autorských týmů a jednotlivců zastoupených na výstavě:
FoRM Associates London
Pavel Hnilička Architekti
terra florida zahradní architekti a stempel & tesar architekti
Petr Janda / doomgroup
Petra Hlaváčková + Písek Seyček architekti
Pinkas Žalský architekti
MIXAGE
Markéta Němcová
Michal Krejčík
Karel Hausenblas + Jiří Koten
LINHARTS ARCHITECT
Roháč Stratil architektonický ateliér
Jakub Filip Novák
VHE a spol. - architektonická kancelář
Šafer Hájek architekti
Michaela Dlouhá a Tomáš Petermann
Tomáš Petermann a Michaela Dlouhá
Atelier K2
Dominik Saitl
ov-a
AP atelier (Josef Pleskot)
Roman Koucký architektonická kancelář
FAM Architekti
COLL COLL
BI – studenti FA STU
BAAR
Chmelař architekti
Markéta Burešová a Lukáš Brom
ROBUST & Cyril Říha
SKVADRA
Eliška Slámová / Šimon Brabec
BLACK BACK
Bára Šafářová
Tomáš Legner a Matěj Görner
iddi
Jan Kazimour a Jana Hladíková
Ota Maloušek | Viktor Tonner
D a M
A1Architects
MOBA / Yvette Vašourková, Tomáš Džadoň, Igor Kovačević
Tomáš Král a Irena Šebová
Kristina Magasaniková a Jan Magasanik
Laboratoř/ Petr Babák, Václav Matoušek, Jan Matoušek
Jan Kaláb, Tomáš Děták a Jan Kozák
napiatu
Juraj Biroš
Ateliér Petra Hájka a Jaroslava Hulína, FA ČVUT
ARTKIOSK / Veronika Jiroušková
sporadical
PÍNAČ&PENOŽ
Ida Čapounová a Jakub Chuchlík / iuch
T2TT / KOLMO
Milan Houser
Qubus / Maxim Velčovský
Štěpán Matějka
Balda - Janďourek - Žid architekti
A69 – architekti
BEEF

Pro tiskovou zprávu jsme vybrali čtyři projekty. Obrazový doprovod naleznete zde: http://www.ag-ent.cz/ukazky_navrhu_mz.zip

Komentovaná prohlídka pro novináře s kurátorem výstavy Adamem Gebrianem se uskuteční 19. 5. od 18.00 hodin, na ni naváže první živá prezentační středa, na které své návrhy představí prvních devět autorských týmů.

O kurátorovi:
Adam Gebrian (AG-ENT)
Architekt, kritik, teoretik a propagátor architektury. Vystudoval FA TU v Liberci (2006) a díky Fulbrigtovu stipendiu také postgraduální program SCIFI na Southern California Institute of Architecture (SCI-Arc) v Los Angeles (2008). Žil, studoval a pracoval v Amsterdamu, Rotterdamu, Praze, Paříži, Londýně a v Los Angeles. Vydal sborník přednášek 29+3 a spoluzaložil server o architektuře archit.cz (2005). Je členem redakční rady časopisu Era21, kam pravidelně přispívá. Podílí se na organizaci PechaKucha Nights v Praze. Svůj projekt pro Dubaj vystavoval na 11. bienále v Benátkách (2008). Od roku 2009 působí jako moderátor pořadu “Bourání” na Radiu Wave, od téhož roku je vedoucím architektonického ateliéru na Fakultě umění a architektury TU v Liberci. Podílí se na kandidatuře Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Momentálně žije v Praze.
http://ag-ent.cz

Matúš Vallo a Oliver Sadovský (vallo sadovsky architects)
V roce 2004 založili po dlouholetém přátelství architektonický ateliér, jehož hlavním sídlem je Bratislava. Zajímají se o architekturu a urbanismus, tvorbu městského prostředí, interiérový design, design nábytku a výstavnictví. Mají rádi své město, architekturu a hudbu. Prošli stážemi v několika zahraničních ateliérech (David Adjaye Associates v Londýně, John Bosch Architects v Amsterodamu). V roce 2007 vymysleli a následně uvedli v život projekt Městské zásahy Bratislava.
www.vallosadovsky.sk, www.mestskezasahy.sk

Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, Praha 7 (www.doxprague.org)
www.facebook.com/DOXPrague.cz
Pokladna: +420 774 145 434

Otvírací doba:
Po 10.00 – 18.00
Út zavřeno
St – Pá 11.00 – 19.00
So – Ne 10.00 – 18.00

Grafický design: Studio Najbrt (www.najbrt.cz)

Mediální partneři projektu: Hospodářské noviny, Český rozhlas 3 – Vltava, Radio 1, Kino Aero, Kino Světozor, BIO|OKO

Projekt podpořili
Penta Investments Limited, o.s.
Nadace české architektury
Copy General s.r.o.
Easytalk, s.r.o.
Ferona Thyssen Plastics, s.r.o.

Speciální poděkování:
Martin Danko, Leoš Válka, Aleš Najbrt, Jindra Dienstbierová, Marcela Zápotocká, Jiří Šebesta, Hana Nováková, Jan Pelčík, Klára Mergerová

Partneři Centra DOX:
Zdeněk Bakala, Hlavní město Praha , TECHO, a.s., POSTER INFINITY s.r.o.
Program Centra DOX se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
Mediální partner Centra DOX:
Hospodářské noviny

KONTAKTY:
Kontakt pro novináře – Městské zásahy:
Jana Kostelecká
tel. +420 736 533 232
email: jakost@gmail.com

Kontakt pro novináře – Centrum DOX:
Mediareport, s.r.o.
Terezie Kaslová
E: kaslova@mediareport.cz, media@doxprague.org
T: +420 603 551 372
Hana Pokorná
E: pokorna@mediareport.cz
T: +420 728 270 521

Žádné komentáře:

Okomentovat